1. NATACHA MANKOWSKI,
  THE SQUARE 
 2. ANDREA CANEPA & BEN WEIR,
  DETOUR STRUCTURE
 3. HERTOG NADLER,
  INTERSECTIONS
 4. FRANK HAVERMANS,
  KAPKAR | GTO-B10

NATACHA MANKOWSKI,
THE SQUARE

IN OPDRACHT VAN NS / PRORAIL

 

Natacha Mankowski onderwierp het NS Magazijn onder Station Sloterdijk aan een ware metamorfose. Het magazijn viel haar op als een bijzonder gesloten blok aan een plein dat geen plein mag heten. Getroffen door de magie en ongrijpbaarheid van Anastasia, een stad uit het beroemde boek Invisible Cities van Italo Calvino, besloot ze juist op het Piarcoplein het idee van een oase uit te werken: een publieke plek in de meest magische en mysterieuze zin.

Met The Square – een het gehele magazijn omvattend werk dat geschilderde perspectieven afwisselt met oplichtende fotopanelen – creëerde ze een illusie onweerstaanbaar als een fata morgana in de woestijn. Wie het station verlaat via de metalen loopbrug stuit op The Entrance waar schilderingen in warme tinten ingang suggereren tot een mysterieuze ruimte. De keuze is om binnen te treden of niet. De aansluitende Corridor toont een lange rij vensters. Ook zij lichten ’s nacht op en ook hier blijft ongewis waar ze naartoe leiden. The Great Wall vervolgens opent onverwachte oorden. En The Baths tenslotte aan de zuidzijde, roept associaties op met een Oriëntaals badhuis; met rechts, in trompe l’oeil, een niet van echt te onderscheiden ingang met een daklicht dat ’s ook nachts verlicht. Wie er de tijd voor neemt, ontdekt steeds meer. De op de grond geschilderde cirkels bijvoorbeeld, van waaruit de vertekende voorstellingen van de anamorfosen op hun plek vallen. Of de plekken waar de schilderingen ontsnappen en zich uitbreiden naar het station en het straatmeubilair.

The Square is een architecturaal diorama, een illusoire kijkkast die een andersoortige werkelijkheid voorspiegelt: immateriële architectuur om in te verdwijnen.

Gerealiseerd in samenwerking met NS / ProRail
NS is actief in de wereld van het openbaar vervoer. Ze bevorderen het gebruik van het openbaar vervoer en houden Nederland in beweging. Hun reizigers staan in al hun activiteiten op 1, 2 en 3 en ze werken voor hen aan een zo aangenaam en duurzaam mogelijke reis van deur tot deur via aantrekkelijke stations.

ANDREA CANEPA & BEN WEIR,
DETOUR STRUCTURE

IN OPDRACHT VAN HOLLAND CASINO

Met een verrassende constellatie van uitbundig gekleurde geometrische vormen tekent Detour Structure van Andrea Canepa zich scherp af tegen de omgeving. Op het surreëel aandoende parcours dagen de vele poorten, platforms en tunnels uit om verschillende routes uit te proberen. Detour Structure biedt een afwijkend pad dat nadrukkelijk ook onze fysieke vaardigheden aanspreekt en uitnodigt om op een andere manier voort te bewegen: al zoekend, spelend en balancerend vinden we onze weg als op een speelbord.

Canepa had een labyrint voor ogen, een in zichzelf besloten ruimte waarin verrassing en verwarring de overhand hebben en je al snel verdwaalt. Een zakelijke omgeving als Sloterdijk is erop gericht om grote mensenmassa’s zo doelgericht mogelijk door het gebied te loodsen. Hier wordt dat soort efficiëntie doorkruist. Zodanig dat het labyrintische parcours zelf je volledige aandacht opeist en de omgeving waarin het zich bevindt ineens bevreemdend aandoet. Andrea Canepa wordt gefascineerd door de manier waarop de wereld is geordend en de logica daarachter. Ze ontrafelde ooit een boek tot het kleinste onderdeel om het geheel vervolgens opnieuw te ordenen op basis van een heel ander principe.

Wie door z’n oogharen Detour Structure in de omgeving beziet, zal beamen dat ze het hier dominerende architectonische vocabulaire bespeelt. Het is alsof ze denkbeeldig de blokkendoos van de overwegend hoekige modernistische bouwstijl van Sloterdijk heeft omgekieperd om daaruit iets op te bouwen dat de vanzelfsprekendheid ervan ondergraaft. Detour Structure biedt een frisse blik om tot het besef te komen dat dit gebied er ook heel anders zou kunnen uitzien.

Gerealiseerd in samenwerking met Holland Casino.
Holland Casino Amsterdam West-Sloterdijk is het nieuwste casino van Nederland en maar liefst 24 uur per dag geopend, 7 dagen per werk. Gasten kunnen hier terecht voor een complete avond uit in een veilige en verantwoorde omgeving. Holland Casino beschikt over alle bekende speeltafels zoals Black Jack en Amerikaanse Roulette en kent een uitgebreid aanbod speelautomaten. Ook kunnen gasten dag en nacht terecht in restaurant Global Dining van chef-kok Sebastiaan Veenhuizen.

KUNSTENAARSDUO HERTOG NADLER
(CHAJA HERTOG & NIR NADLER),
INTERSECTIONS

IN OPDRACHT VAN LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT

Stel je voor: het is 1883 en we zijn in het landelijk gebied Sloten waar ingrijpende veranderingen de moderne tijd inluiden. Het Noordzeekanaal is recentelijk voltooid, de eerste polders worden uitgegraven tot havenkommen en ook de Groote IJ-polder zal spoedig worden drooggelegd om ruimte te bieden aan het industriële Westelijk havengebied. Spoedig zal niets meer herinneren aan het oorspronkelijk agrarische karakter van de IJ-polders, aan de rijke visvangst en de eindeloze diversiteit aan boten die dit gebied karakteriseerde.

Zie nu hoe een historisch zeilschip zich diagonaal uitstrekt over het plein tussen het treinstation en Bright Offices. De houten boot stamt uit 1915 en ademt ambachtelijkheid. De kille anatomische dissectie ervan doorkruist weliswaar de romantiek maar brengt een resonantie teweeg tussen deze langgerekte vorm en de geribde stationsoverkapping. Samen vormen ze een surreële constellatie die lang vervlogen tijden in herinnering roept en te denken geeft over onze transportmiddelen, toen en nu.

Intersections is een werk van Hertog Nadler, een kunstenaarsduo dat eerder Portal realiseerde op het station in Zwolle. Portal, een panoramische video-installatie met een droste-effect, spiegelt een tableau vivant voor waarin onder andere een schaapsherder als een time-traveller zijn kudde over de strakke marmeren trappen van het station dirigeert, terwijl een hedendaagse NS-omroepster in haar dienstbericht filosofeert over de relatie tussen verleden en toekomst. Het zijn kunstwerken die als het ware een gaatje boren in de dagelijkse realiteit om zicht te bieden op een andere tijd, een andere sfeer. Ze verwonderen en ontregelen de vanzelfsprekendheid waarmee we onze huidige wereld aanvaarden. Wie tussen de brokstukken van het verzaagde schip ronddwaalt, ervaart een perspectief waarin heden en verleden worden versneden: je ‘hoort’ de zeilen klapperen, je ziet beton, staal en glas.

Met dank aan Stichting Jacht Recycling.

FRANK HAVERMANS,
KAPKAR | GTO-B10

IN OPDRACHT VAN EDGE TECHNOLOGIES, APG, ABP

Kunstenaar Frank Havermans is een experimenteel architectonisch vormgever. Hij wordt gefascineerd door de manier waarop steden zich ontwikkelen in een voortgaande afwisseling van constructie en vernietiging. Havermans bouwt constructies die tot stand komen in relatie tot hun plek en op te vatten zijn als voorstellen voor verandering. Op Sloterdijk raakte hij geïntrigeerd door het voormalige SFB Hoofdkantoor – het huidige APG gebouw aan de Basisweg – een robuust en gesloten gebouw dat dateert uit de jaren zeventig. Zo onopvallend als het is op het maaiveld, zo bijzonder blijkt het vanuit de lucht waar de ringvormige plattegrond in het oog springt. Opvallend, in de woorden van Havermans, omdat ‘het modernistische dwangkader van recht hoekigheid’ maar zelden wordt doorbroken in een bedrijfsmatige omgeving als deze. Hij nam de plattegrond van het gebouw – dat op het moment wordt gerenoveerd door Edge Technologies – tot uitgangspunt voor KAPKAR | GTO-B10. Geïsoleerde en gevouwen fragmenten van de grondtekening bepaalden de vorm van het kunstwerk.

Ook het ambigue karakter van Sloterdijk was richtinggevend. Want hoewel de huidige openbare ruimte feitelijk een grauwe verkeersafwikkelingsplek is, heeft het harde infrastructurele karakter van dit landschap ook zijn charme. Frank Havermans wilde daarop aansluiten met een kunstwerk dat in zijn radicale schaalverkleining een intermediair wil vormen in deze fase van verandering. KAPKAR | GTO-B10 biedt gelegenheid je even af te zonderen, om te mijmeren of lunchen. Met z’n vervreemdende voorkomen, dat doet denken aan een tijdelijk gelande onderzoeks-surveyor, biedt het een ander perspectief op de omgeving. Na de verbouwing van het APG-gebouw zou het perfect op het dak passen.

Lees meer over het KAPKAR | GTO-B10:
www.designboom.com
Studio Frank Haverman’s installation provides a transit shelter amidst amsterdam train tracks
www.architectenweb.nl
Een observatiepost voor stedelijke dynamiek